• برگزاری سلسله نبی رحمه

    بررسی زندگانی رسول الله صلی الله علیه و سلم از ولادت تا هجرت